QingYunGe Gallery

Booth 212 | Changzhou,Jiangsu, China

1590 Longjin Road Xinbei District
Changzhou,Jiangsu, China 213000
p. (+86)13372250519

www.qingyunge.cn


Presented Artists

Yunhua Zhou

Artwork

The Spring Scenery by Yunhua Zhou. 2004, Paper-cut, Xuan Paper 24 x 16 inchesThe Gloaming by Yunhua Zhou. 2014, Paper-cut, Xuan Paper 24 x 16 inchesMoonlit Night by Yunhua Zhou. 2014, Paper-cut, Xuan Paper 31 x 20 inchesLingshan Scenery by Yunhua Zhou. 2018, Ink and Chinese painting pigment on Xuan Paper 74 x 27 inchesThe Golden Autumn by YUnhua Zhou. 2017, Ink and Chinese painting pigment on Xuan Paper 54 x 27 inches